Spoznajte čaro juliánskeho vianočného obdobia v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku v piatok 15. januára 2016.

Dňa 2016-01-15

                         SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM         MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY 

Vianoce idú, srdcia zohrievajú ... 
      Prečo sa oslavujú pravoslávne Vianoce 6. januára? Väčšina pravoslávnych veriacich na Slovensku i vo svete sa riadi nie gregoriánskym, ale starším juliánskym kalendárom.  I v terajšej dobe globalizácie pravoslávni veriaci sa snažia o zachovanie zvykov a tradícií svojich predkov, siahajúce až do čias svätých Cyrila a Metoda. 
     Dňa 15. januára 2016 (piatok), o 16.00 hod. v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa uskutoční podujatie s názvom Vianoce idú, srdcia zohrievajú ..., na ktoré Vás srdečne pozývame. Spoluorganizátorom  tohto podujatia  je Regionálna Rada Zväzu Rusínov – Ukrajincov Slovenskej republiky vo Svidníku. 
     Prostredníctvom  hudobnodramatického programu sa prenesieme do čias dávno minulých a priblížime si tradície vítania Vianoc a nového roku našich predkov. Zaznejú  novoročné pozdravy a koledy v podaní speváckeho tria TROPAR zo Svidníka, dua ROZMAJ z Bardejova a speváčky Halyny Myvkanyč . Tradičný svidnícky „Viflejemskyj vertep“ – Vianočný Betlehem  v cirkevnej slovančine predstavia detí – koledníci zo svidníckych škôl.
      Spoznajte čaro juliánskeho vianočného obdobia v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku  v piatok 15. januára 2016. 
Tešíme sa na vás! 


Udaloť vytvoril: Viktor Bandurčin