Slávnostná akadémia "Ševčenko klopal na ťažké dvere Karpát"

Dňa 2016-03-06


Udaloť vytvoril: Viktor Bandurčin