Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku

Dňa 2015-09-13

SNM -  Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Mesto Svidník, OZ Rusínsko – ukrajinská iniciatíva, OV Slovenského zväzu záhradkárov vo Svidníku, ZO Slovenského zväzu včelárov  vo Svidníku pozývajú Vás na DEŇ  ĽUDOVÝCH  TRADÍCIÍ  a  PIROHY 2015, ktoré sa uskutočnia pod záštitou primátora Ing. Jána Holodňáka 13.9.2015 o 13.00 hod. v areáli skanzenu.

 PROGRAM:

10.00 hod. - výstava ovocia a zeleniny - ukážka úľov, včelárskych pomôcok, ponuka včelích   produktov - prezentácia tradičnej remeselnej výroby a remeselného spracovania   prútia, dreva,  hliny, kovu a kože - poradenská a osvetová činnosť jednotlivých záujmových združení - detské zábavno - kreatívne ihrisko

12.00 hod. – ukážky tradičných remesiel, zvykov, ľudových zábav a pod.v réžií obcí Kečkovce а Osturňa -  slávnostné otvorenie Dňa ľudových tradícií - 20. ročník medzinárodnej súťaže – PIROHY 2015 - ochutnávka primátorských pirohov - vystúpenie originálnej folk - skupiny BURJAN (Gorlice, Poľsko) 

 


Udaloť vytvoril: Viktor Bandurčin