Z krosna do Krosna

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY VO SVIDNÍKU
a
MÚZEUM REMESIEL V KROSNE
pozývajú Vás a Vašich priateľov na vernisáž výstavy
8. Medzinárodné bienále
umeleckej tkaniny ľanovej
Z krosna do Krosna
22. októbra 2015 o 14.00 hod.
vo výstavnej sieni SNM-MUK
Ul. Centrálna č. 258
Výstava potrvá do 30. novembra 2015