Slávnostná akadémia "Ševčenko klopal na ťažké dvere Karpát"