Ústredné podujatia ZRUSR

Ústredné podujatia ZRUSR

  • Struny srdca Iriny Nevickej  /putovné podujatie/

Prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastňujú sa jej výlučne ženy a každý rok v mesiaci marec alebo apríl sa koná na inom mieste. Je venovaná pamiatke spisovateľky, kultúrnej dejateľky a predstaviteľky ukrajinského ženského hnutia na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine Ireny Nevyckej. Podujatie umožňuje ženám rôzneho veku a povolania rozvíjať svoj talent v umeleckom prednese a prehlbuje ich záujem o literatúru.

  • Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča v Prešove a Medzilaborciach

Poslaním tohto podujatia je napomáhať rozvoju amatérskeho divadla a recitátorského umenia medzi školskou mládežou a dospelým rusínsko-ukrajinským obyvateľstvom na Slovensku, prispievať k pestovaniu literárneho cítenia a ukrajinského spisovného jazyka.
Festival sa uskutočňuje v prvej polovici mája na dvoch miestach. Dvojdňová súťažná prehliadka v umeleckom prednese sa koná v Prešove, prehliadka amatérskych divadelných súborov v Medzilaborciach.

  • Festival folklóru Rusínov-Ukrajincov Slovenska v Kamienke, okr. Stará Ľubovňa

Hlavným poslaním tohto tradičného podujatia, ktoré sa uskutočňuje na prelome mája a júna v Kamienke, okr. Stará Ľubovňa, je prostredníctvom súťažnej prehliadky speváckych skupín uchovávať a popularizovať autentickú ľudovú pieseň v interpretácii ženských, mužských a detských speváckych skupín z celého regiónu obývaného Rusínmi-Ukrajincami.
Programy podujatia sa uskutočňujú v miestnom kultúrnom dome a na amfiteátri v malebnom prostredí pieninskej prírody. Okrem speváckych skupín v nich vystupujú aj folklórne súbory a sólisti z východného Slovenska a zo zahraničia.  

  • Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku

Slávnosti sa konajú vo Svidníku a sú každoročnou ústrednou prehliadkou záujmovej umeleckej tvorivosti, ktorá dáva široký priestor pre prezentáciu celoročnej práce kolektívov  ĽUT  i jednotlivcov a slúži vzájomnému oboznamovaniu sa s kultúrou slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín.
Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku sa zaraďujú medzi najstaršie podujatia svojho druhu na Slovensku. Niekoľko desaťročí trvajúca história Slávností dokázala  ich kvalitu a významné postavenie medzi podobnými podujatiami na Slovensku a získala im popularitu aj v zahraničí.
  Na Slávnostiach, ktoré každoročne  prebiehajú počas troch dní v polovici júna,  vystupuje 20-30 súborov rôznych žánrov zo Slovenska a zo zahraničia. Vystúpenia sa odohrávajú na svidníckom amfiteátri,  v priestoroch SNM - Múzea ukrajinskej kultúry a iných kultúrnych zariadení ako aj v uliciach mesta. 

  • Festival duchovnej piesne v Snine

Týmto podujatím Ústredná rada ZRUSR prispieva k rozvíjaniu kresťanských národných tradícií a k prehlbovaniu priateľstva a lásky medzi ľuďmi dobrej vôle. Festival v čase vzniku bol jedným z prvých podujatí tohto druhu na Slovensku. Toto podujatie značnou mierou prispieva k rozvoju a popularizácii sakrálneho zborového spevu a zároveň významne obohacuje kultúrny život Sniny, kde sa tradične koná v prvú novembrovú nedeľu, ale aj celého regiónu, pretože spevácke zbory svojim spevom obohacujú aj liturgie v chrámoch okolitých obcí. Festivalu sa zúčastňujú cirkevné aj svetské zbory z východného Slovenska a zahraničia.

  • Súťažná prehliadka ľudových piesní Makovická struna v Bardejove a Prešove

Jedno z najobľúbenejších  podujatí ZRUSR, ktorého cieľom je popularizovať a uchovávať bohatstvo ľudových piesní Rusínov-Ukrajincov na Slovensku a objavovať nové spevácke talenty. Účastníkmi ústrednej súťažnej prehliadky sú víťazi siedmich regionálnych súťaží v sólo, duo a trio speve. Dva koncerty ústrednej prehliadky sa konajú v športovej hale v Bardejove, záverečný galakoncert v Prešove.


Tlačové orgány ZRUSR:

 

  • Nove žytťa /kultúrno-spoločenský dvojtýždenník/

Dvojtýždenník, ktorý prináša aktuálne informácie zo spoločenského, kultúrneho a školského života Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Na jeho stránkach nájdete materiály z histórie tejto národnostnej menšiny, články o dianí na Ukrajine a o aktivitách ukrajinských kultúrno-národnostných organizácií vo svete.

  • Veselka /mesačník pre deti/

Jediný časopis na Slovensku v ukrajinskom jazyku pre deti školského veku. Prináša rozprávky, hádanky, zaujímavosti, články o aktuálnych udalostiach v školách, v ktorých sa vyučuje ukrajinský jazyk a to často aj z pera samotných žiakov škôl. Časopis vychádza desaťkrát ročne.