Folklórny súbor Karpaťanin-senior
http://www.karpatanin.sk

Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka
Dom kultúry Ružinov - CULTUS, Ružinovská 28, 82101 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Základná škola a Gymnázium T. Ševčenka
Spojená škola, Sládkovičova 4, 08001 Prešov, Slovenská republika
http://gymtspo.edupage.org/

PRIATELIA UKRAJINY
Duklianska 648/18, 08901 Svidník, Slovenská republika

Rusínsko-ukrajinská iniciatíva
Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258, 08901 Svidník, Slovenská republika

Zväz ukrajinskej a rusínskej mládeže na Slovensku
Bayerova 8, 08001 Prešov, Slovenská republika

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku
Ul. Janka Borodáča 5, 08001 Prešov, Slovenská republika

Slovensko-ukrajinský inštitút humanitných iniciatív
Sibírska 24, 08001 Prešov, Slovenská republika

Asociácia ukrajinistov Slovenska
VVO KUJL, FF UPJŠ, 17.novembra 1, 08001 Prešov, Slovenská republika

Slovensko-ukrajinská rozvojová asociácia
Karpatské nám. 10, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika

KARPATY KOŠICE
Pajorova 14, 04001 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
http://www.karpaty-plast.sk/plast/sk

Zväz skautov "PLAST" ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku
Pajorova 14, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
http://www.karpaty-plast.sk/plast/sk

Združenie FEMAN
Slovensko-európska kultúrna spoločnosť
http://www.feman.sk/